แหวนบุษราคัม

รายละเอียด
▫️ทอง 9.80 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 5.98 ct.
▫️เพชร 2.04 ct.