แหวนบุษราคัม

รายละเอียด
▫️ทอง 6.46 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอย 1.62 ct.
▫️เพชร 0.12 ct.