แหวนบุษราคัม

รายละเอียด
▫️ทอง 5.50 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 1.28 ct.
▫️เพชร 0.13 ct.