แหวนบุษราคัม

รายละเอียด
▫️ทอง 12.53 กรัม
▫️ซิ 1.20 กรัม
▫️พลอย 7.49 ct.
▫️เพชร 1.43 ct.