แหวนทับทิม

รายละเอียด
▫️ทอง 5.73 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 2.64 ct.
▫️เพชร 0.41 ct.