แหวนทับทิม

รายละเอียด
▫️ทอง 6.93 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอย 5.17 ct.
▫️เพชร 1.05 ct.