แหวนทับทิม

รายละเอียด
▫️ทอง 3.70 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 0.79 ct.
▫️เพชร 0.21 ct.