แหวนทับทิม

รายละเอียด
▫️ทอง 5.10 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 0.28 ct.
▫️เพชร 0.61 ct.