แหวนนพเก้า

รายละเอียด
▫️ทอง 4.50 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอย 1.51 ct.
▫️เพชร 0.13 ct.