แหวนไพลิน

รายละเอียด
▫️ทอง 9.64 กรัม
▫️ซิ 1.20 กรัม
▫️พลอย 4.05 ct.
▫️เพชร 2.28 ct.