แหวนไพลิน

รายละเอียด
▫️ทอง 3.90 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 0.99 ct.
▫️เพชร 0.12 ct.