แหวนไพลิน

รายละเอียด
▫️ทอง 15.51 กรัม
▫️ซิ 1.20 กรัม
▫️พลอย 3.73 ct.
▫️เพชร 1.54 ct.