แหวนไพลิน

รายละเอียด
▫️ทอง 5.82 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอย 2.05 ct.
▫️เพชร 0.43 ct.