แหวนแบล็คสตาร์

รายละเอียด
▫️ทอง 13.50 กรัม
▫️ซิ 1.20 กรัม
▫️พลอย 12.81 ct.
▫️เพชร 0.54 ct.