14-058-oval

นำ้หนัก : 4.47 ct.

รูปทรง : oval

รหัสสินค้า : 14-058

พลอยมาพร้อมใบ certificate จาก GIT

*พลอยเม็ดนี้เป็นพลอยดิบไม่ผ่านการเผาใด ๆ ทั้งสิ้น*

Category: