แหวนเพชร

รายละเอียด
▫️ทอง 5.20 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️เพชรเม็ดกลาง 0.22 ct.
▫️เพชรอื่น ๆ 0.87 ct.