แหวนอเมทิสต์

รายละเอียด
▫️ทอง 10.76 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอย 18.82 ct.
▫️เพชร 0.72 ct.