แหวนอความารีน

รายละเอียด
▫️ทอง 8.87 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอยอความารีน 19.50 ct.
▫️เพชร 0.58 ct.