แหวนมุก South Sea

รายละเอียด
▫️ทอง 4.20 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️ไข่มุก 7.79 ct.
▫️เพชร 0.18 ct.