แหวนนพเก้า

รายละเอียด
▫️ทอง 8.65 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 8.90 ct.
▫️เพชร 0.14 ct.