แหวนนพเก้า

รายละเอียด
▫️ทอง 8.61 กรัม
▫️ซิ 0.90 กรัม
▫️พลอย 5.21 ct.
▫️เพชร 0.24 ct.