แหวนนพเก้า

รายละเอียด
▫️ทอง 9.30 กรัม
▫️ซิ 1.00 กรัม
▫️พลอย 1.42 ct. + 2.14 ct.
▫️เพชร 0.38 ct.