เพชรสีดำ

เพชรสีดำ (Black Diamond) เป็นหนึ่งในเพชรสีแฟนซีที่อาจไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับสีอื่น ๆ เพชรสีดำนั้นเกิดขึ้นเองได้ในธรรมชาติโดยไม่ผ่านการปรับปรุงสีในห้องแล็ปนั้นมีน้อยทำให้มีความหายากพอสมควร ดังนั้นตามท้องตลาดแล้วเพชรสีดำจึงมักที่จะถูกปรับปรุงคุณภาพสีมาแล้ว

เพชรสีดำมีสองประเภทได้แก่เพชรสีดำตามธรรมชาติและเพชรสีดำที่มาจากการปรับปรุงคุณภาพที่มักจะมาจากเพชรไร้สีที่มีคุณภาพตำ่ ตำหนิเยอะ แล้วมาเปลี่ยนเป็นเพชรสีดำโดยการใช้ความร้อนเหนือรังสีดังนั้นแล้วเพชรสีดำที่มาจากการปรับปรุงคุณภาพจึงมีราคาที่ตำ่กว่าเพชรสีดำตามธรรมชาติ

กลับไปยังหน้าหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *