ไพลิน (Blue sapphire)

ทับทิม (Ruby)

บุษราคัม (Yellow sapphire)

พิ้งค์ทัวมาลีน (Pink tourmaline)

เพทาย (Blue Zircon)

อความารีน (Aquamarine)

หยก (Jade)

โกเมน (Garnet)

อเมทิสต์ (Amethyst)

เพอริดอท (Peridot)

แบล็คสตาร์ (Black star)

โอปอล์ (Opal)