วิธีเลือกเพชร

วิธีเลือกเพชร

วิธีเลือกเพชร : เนื่องจากเพชรเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงหลักง่าย ๆ ที่ใช้ในการเลือกซื้อเพชรได้อย่างมั่นใจนอกเหนือจากความพึงพอใจเพื่อให้ได้เพชรที่เหมาะสมในด้านของราคาและคุณภาพซึ่งหลักการในการพิจารณานั้นมีอยู่ทั้งหมดสี่ข้อด้วยกันหรือที่เรานั้นรู้จักกันในชื่อของ “4Cs

1.Carat : นำ้หนักของเพชรตามหน่วยมาตรฐานคือ กะรัต(Carat) โดย1กะรัตจะเท่ากับ100สตางค์(Point) หรือเท่ากับ200มิลลิกรัม ดังนั้นแล้วเพชรที่มีนำ้หนักที่น้อยกว่าหนึ่งกะรัตมักจะเรียกหน่วยเป็นสตางค์ นำ้หนักนี้เองเป็นอีหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของเพชรหากเพชรที่นำ้หนักเยอะก็จะมีมูลค่าที่สูงกว่าอันที่มีนำ้หนักน้อยกว่าหากกำหนดให้ปัจจัยด้านอื่น ๆ เหมือนกัน

2.Color : สีของเพชรนั้นจะเรียงกันตามตัวอักษรตั้งแต่DไปจนถึงZ โดยที่สีขาวบริสุทธิ์มากที่สุดหรือที่เรียกว่านำ้100นั้นก็คือ D-color ซึ่งหายากและมีราคาที่แพงมากที่สุด และแน่นอนว่าสีที่ติดเหลืองมากที่สุดก็คือ Z-color ดังนั้นแล้วเราอาจจะเลือกซื้อเพชร G-color (นำ้97%) ซึ่งถือว่าเป็นสีที่สวยงามและน่าใช้งานอีกทั้งราคายังตำ่กว่า D-color มาก ซึ่งการที่จะเลือกซื้อเพชรสีไหนนั้นก็อยู่ที่ความพึงพอใจเช่นกัน

3.Clarity : คือความสะอาดของเพชรซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อราคาของเพชรเม็ดนั้น ๆ ให้มีความแตกต่างจากเม็ดอื่นออกไป แม้ว่าเพชรที่ไม่มีตำหนินั้นจะเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงลิ่ว ซึ่งเราอาจจะเลือกเพชรที่มีตำหนิบ้างแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อความงดงามของเพชร เช่นVVS, VS ราคาก็จะถูกลงมาแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและงบประมาณของแต่ละบุคคล

4.Cut : การเจียระไนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความสวยงามและราคาของเพชร โดยการเจียระไนนั้นถูกจัดออกเป็นห้าระดับได้แก่ 1.)Excellent, 2.)Very Good, 3.)Good, 4.)Fair, 5.)Poor ซึ่งทางเราแนะนำว่าควรที่จะเลือกซื้อเพชรที่ได้ Cut Grade เป็นระดับ Excellent ทั้ง Cut, Symmetry (Triple Excellent) สำหรับเพชรแบบกลมหรืออย่างน้อยที่สุดควรที่จะได้เกรด Very Good

การเลือกซื้อเพชรที่มีขนาดพอสมควรแนะนำให้ผู้ซื้อเพชรทุกท่านซื้อเพชรที่มีใบรับรองที่ออกโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น GIA เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งจะมีรายละเอียดของทั้ง4Csลงบันทึกไว้อย่างครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *